Behandlingar

Vi bryr oss om både dig och dina tänder

Varför rotbehandling/rotfyllning?

Inuti våra tänder finns ett så kallat pulparum, ett utrymme som består av nerver och kärl. Vid djupa kariesskador, frakturer eller långvarig irritation (exempelvis på grund av djup eller otät fyllning) kan
pulpavävnaden dö och sedan infekteras av bakterier som finns i munhålan. Kroppen kan vanligtvis bekämpa och göra sig av med infektioner, men när det gäller tänder ligger bakteriernas näste
innanför tanden vilket inte kan nås av kroppens försvar.

När en tand bedöms ha tillräckligt mycket frisk tandsubstans kvar vill man kunna behandla tanden istället för att avlägsna denna.

Genom en rotbehandling rensas den döda och infekterade vävnaden bort innanför rotkanalerna mekaniskt med små filar samtidigt som man spolar bort med antibakteriella spolvätskor.
Efter rengöringen sker en torrläggning och sedan görs en tät rotfyllning för att förhindra återinfektion samt svälta ut eventuellt kvarvarande bakterier.

Rotfyllningen består av två komponenter, en lättflytande del och fastare del. Gutta percha som utgör största delen av rotfyllningen är ett bioinert naturligt gummi som utvinns från ett trädsläkte vid namn
Palaquium gutta i Malaysien. Detta material är mycket välbeprövat och har visat sig accepteras av kroppen i histologiska snitt.