Tandkrona – när och varför?

Tänder förlorar tandsubstans till följd av frakturer eller ett kariesangrepp och då behöver en uppbyggnad ske för att tanden ska kunna återfå sin form och funktion. När tandsubstansförlusten är mindre kan tanden vanligtvis lagas med tandplast eller annan motsvarighet. Om en tand däremot förlorat större del av dess volym eller är lagad på flera ytor sen tidigare,  kan en sammanhängande tandkrona ha en mycket bättre prognos.

En tandkrona kommer att fungera som ett skyddande hölje runt den egna tandsubsansen samt fördela krafter jämnt över de resterande ytorna. Förutom en ökad styrka så förbättras estetiken också eftersom denna är producerad på ett labboratorium.

Tandlucka/tandförlust – behandling

Ibland kan vissa tänder ha skadats så pass mycket att ytterligare behandling inte längre är lämpliga p.g.a dålig prognos. Detta kan vara fallet vid en rot som är sprucken, en kvarstående infektion vid rotspetsen trots flera rotbehandlingar, eller en gravt karierad tand där ingen frisk tandsubstans finns kvar ner till tandbenet. En tandlucka eller tandlöst parti kommer att uppstå efter en tandborttagning.

De viktigaste anledningarna till varför man ska ersätta en tandlucka är tandvandring och benförlust. När en tand förloras kommer nämligen tanden bakom och framför att kunna ”falla” in mot den tomma luckan som nu uppstått eftersom det inte finns något att stödja sig mot. Samma fenomen sker för den motbitande tanden, eftersom den nu inte har något motstånd vid tuggning kan denna växa ner i det tomma rummet mittemot.

Eftersom benet där tanden tidigare suttit inte längre utsätts för några krafter från bettet kommer den att brytas ner i höjd samt tunnas ut, vilket kan göra det svårt för eventuellt framtida implantatbehandling.

Broterapi – vad är det?

Broterapi kan utföras när det finns en tandlucka med friska tänder på vardera sida om luckan. Då andvänds dessa som stödtänder och kommer att bära en dental brokonstruktion.

En dental brokonstruktion består av laboratoriskt framställda tänder som ersätter den saknade tanden och sitter ihop med kronor som kramar om stödtänderna. Resultatet efter cementering är ofta väldigt estetiskt tilltalande, hållbart och ej avtagbart för patienten.

Tandimplantat

Ett tandimplantat och implantatkrona är oftast det bästa alternativet att ersätta en tandlucka med om bettet och tandbenet är friskt. Innan implantatbehandling görs en utredning för att bedöma om förutsättningarna finns för ett långsiktigt och hållbart resultat. Då utvärderas patientens allmäna hälsa, munhygienvanor, bettförhållanden och bentäthet och benvolym.

Det lokalkirurgiska ingreppet innebär att man fäster en skruv (en fixtur) i det tandlösa området som täcks nästan helt och hållet av ben och sedan låter denna att läka in. Inläkningnen är viktig för att fixturen ska osseointegreras, dvs att benet växer in mellan fixturgängorna och ger ökad stabilitet. Efter inläkningstiden som varierar ofta mellan 2-4 månader, kan en implantatkrona tillverkas och kopplas på fixturen och belastas som en vanlig tand.