Karies, hål i tänderna – orsak och behandling

Karies eller tandröta innebär hål i tänder och orsakas av bakterier som vanligtvis finns i munhålan. När matrester, innehållande socker eller lättfermentabla kolhydrater, tillförs får bakterierna näring och vid ytor som inte rengörs kan karies utvecklas. När bakterierna bryter ner kolhydrater och socker,  bildas en syra som biprodukt vilket leder till urkalkning/uppmjukning av tandytan. Hålet växer sig större med tiden och kan leda till värk när det når tandnerven eller att en del av tanden frakturerar på grund av strukturell försvagning.

Det är MYCKET viktigt att betona att en lagning/fyllning inte förhindrar att ett nytt hål uppstår, utan endast avlägsnar sjuk tandsubstans samt återställer tandformen och en del av dess hållfasthet. Kariesuppkomsten beror på många orsaker, men för att förhindra ny kariesutveckling ligger det nästan helt och hållet på dig att hålla en god munhygien.