Dålig andedräkt – Halitosis

Många vet inte om att de har dålig andedräkt och samtidigt kan det vara svårt för individer i ens omgivning att påpeka detta . Det är ett känsligt ämne och en del kan ta illa upp eller ta det personligt.

Även de som blir medvetna om det kanske inte söker inte hjälp eftersom de tycker detta är pinsamt eller rakt av ignorerar signalerna. Att ha dålig andedräkt kan i många fall vara tecken på sjukdomstillstånd som behöver behandlas.

Flera studier visar att 80-90% av dålig andedräkt har sin orsak i munhålan. I övriga fall kan källan till den dåliga lukten komma från mag-tarmkanalen, näshåla/bihålor, halsmandlar eller luftrör till lungor.

Vi har olika bakterier i munnen, som bryter ner kolhydrater, socker, proteiner etc. Bakterierna växer sig i antal och ger i sin tur en ökad biprodukt som avger en dålig lukt.

Allt som innebär fler ”gömställen” för bakterier (exempelvis en fördjupad tandköttsficka, tandsten, defekta fyllningar, vidgade mellanrum mellan tänderna eller hål i tanden) leder till kraftigare bakterietillväxt, bildning av syror och andra vävnadsskadliga biprodukter.

En annan återkommande orsak till dålig lukt i munnen kan vara tandnekros, dvs att tandnerven har dött, infekterats och brutits ner. Denna lukt kvarstår trots en god munhygien om inte tanden i fråga behandlas.

Kost och diet

Alla har någon gång känt dålig andedräkt efter intag av ex kaffe, vitlök/ lök eller tonfisk, men det finns även annan kost som indirekt leder till dålig andedräkt. Sanningen är att dålig andedräkt delvis utgörs av flyktiga svavelföreningar. Man kanske inte tror att en cheeseburgare ger dålig andedräkt, men den ger emellertid fortfarande protein för orala bakterier att äta och som sedan omvandlas till svavelgas. Förutom proteiner kan även kolhydrater med hög fetthalt orsaka dålig andedräkt, så kallad Ketosis.

Det är då helt logiskt att dieter som ger mer protein till dessa bakterier också leder till dålig andedräkt. Det faktum att de alla kräver låg kolhydrat-konsumtion med hög intag av protein eller fett innebär att dessa livsstilar sannolikt kommer att påverka andedräkten negativt.

Tobak och rökning

Rökning och användning av tuggtobak är vanligtvis skadlig för hela den orala hälsan och orsakar tandköttsbesvär, blödande tandkött och dålig andedräkt. Det är inte bara själva röken som orsakar en dålig lukt. Användningen av tobaksvaror orsakar mjukvävnadsskada i munnen som skapar en miljö idealisk för proteinkrävande bakterier. Detta leder i sin tur till dålig andedräkt. För individer med vanor som leder till tandköttsinflammation eller tandlossning är det svårare att bli av med dålig andedräkt.

Bristande munhygien

Om du inte borstar och tandtrådar regelbundet kommer matrester (även mindre rester nästan osynliga för ögat) att ligga kvar i munnen och mellan dina tänder. Dessa bryts ner och ruttnar, ger en svavelproducerande fest för bakterier som avger en obehaglig andedräkt. Användning av tandtråd för att mekaniskt avlägsna dessa avlagringar är en beprövad och bevisad metod för att förbättra den orala hälsan.

Att bara döda bakterier räcker inte för att förhindra halitos. Vissa munskölj hävdar att de kan göra sig av med bakterierna, men bakterier som finns i en biofilm är otroligt resistenta och lever i en skyddad miljö. Alkohol och många andra antibakteriella medel kan inte penetrera dessa biofilmer. Det innebär att bakterier som dödas i saliven kommer snabbt att ersättas av en annan bakterie.

Muntorrhet

När salivsekretionen minskar eller upphör blir man muntorr, som också kallas Xerostomi. Saliven binder vanligtvis och sköljer bort ämnen som kan avge dålig lukt , så när salivproduktionen minskar utvecklar du en dålig andedräkt.

Det finns många olika orsaker till muntorrhet. Mediciner är en vanlig orsak, men också blockerade luftvägar som leder till att man sover med öppen mun. Muntorrhet är vanligare bland äldre än unga eftersom salivsekretionen och minskar med ökad ålder samt att medicinering blir allt vanligare upp i åldrarna. Dessutom påverkar det fler kvinnor än män. Sjukdomar som orsakar torr mun, inklusive Sjögrens syndrom, påverkar kvinnorna oproportionerligt högre än män.

Andra orsaker

Gastroesofageal refluxsjukdom, sura uppstötningar av magsyror, går upp i matstrupen och orsakar dålig andedräkt. Andra sjukdomar som kan ge dålig andedräkt är metabola sjukdomar, vissa cancerformer, diabetes, kroniska sinusinfektioner, halsfluss, lunginflammation, vissa lever och njursjukdomar.