Amalgam är enligt  WHO (World Health Organisation) den största källan till exponering av kvicksilver för människan.

Fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, migrän, utbrändhet, reumatiska sjukdomar, allergier, depressioner, sköldkörtelstörningar, kroniska tarminflammationer, MS, ALS, Alzheimers demens är några av alla de diagnoser som tandvårdsskadade fått av sina läkare.

Du har stora möjligheter att bli frisk igen genom korrekt behandling. Du kan trots kroniska tillstånd tillfriskna eller bli bättre genom en bra sanering.

Kvicksilvrets egenskaper

Kvicksilver är den enda metall som avdunstar vid rumstemperatur och avgår därför hela tiden från tandfyllningarna. Ökad avgång sker vid tuggning, tillförsel av varma drycker och föda, borrning av tänder och annan tandbehandling. Korrosion ökar också kraftigt vid kontakt med guld och andra metaller. Elektromagnetiska fält vid tex. bildskärmsarbete ökar också kvicksilveravgången. Metallens benägenhet att “stjäla” elektroner ökar den fria radikalbildningen och orsakar cellskador.

Upptag och utsöndring

Kvicksilver tas upp som kvicksilverånga och lagras i centrala nervsystemet, njurar, lever och andra organ. Kvicksilvret kan i organen metyleras och ge skador på kroppens olika system samt kan även ge svåra fosterskador. Kvicksilver utsöndras via avföring, urin, andningsvägar och hud. Den avgjort största utsöndringen sker via avföring. Kvicksilverhalterna i avföring ligger långt över det förväntade och förorenar via våra toaletter miljön.

Lita Tibbling har länge arbetat med kvicksilverskadade människor. Hon är överläkare och biträdande professor vid Universitetssjukhuset i Linköping. Den 12 april delade hon med sig av sina erfarenheter till flera hundra personer i Stockholm.
– Själv har jag aldrig trott att jag varit påverkad av mina amalgamfyllningar, berättade Lita Tibbling för en fullsatt salong i Medborgarhuset.
Men när hon för fyra år sedan sanerade tänderna blev hon förvånad. Tandstenen försvann liksom blödningarna från tandköttet och återkommande munsår. Hon blev också av med den ledvärk som länge varit en följeslagare.
Av detta kan man dra slutsatsen att tusentals eller kanske hundratusentals människor är påverkade av amalgam, trots att de inte har uttalade och riktigt svåra hälsoproblem.

Kvicksilver är ett gift

Förvirringen är stor om vad som är kvicksilverskada och vad som har andra orsaker. Vi vet dock att kvicksilver är dödligt i tillräckligt stora doser. Vi vet också att kvicksilver vandrar upp till hjärnan via nerver och blodkärl.

– Dessa fakta ifrågasätts inte, sa Lita Tibbling.

Man vet också att det är stor skillnad på olika former av kvicksilver. Metalliskt kvicksilver kan man t.ex. svälja i relativt stora doser utan allvarliga skador. Förr användes metalliskt kvicksilver på grund av tyngden för att bota tarmvred. Många överlevde en sådan behandling.
Man vet också att kvicksilver är ett kraftigt gift för bakterier och andra mikroorganismer. Därför har kvicksilver använts mot syfilis och som konserveringsmedel i olika medikamenter. Att kvicksilver dödar mikroorganismer ifrågasätter inte heller någon.
Vid flera stora katastrofer har folk blivit förgiftade av kvicksilver. Lita Tibbling nämnde bl.a. Minamatasjukan i Japan och katastrofen i Irak 1972 då fattiga bönder bakade bröd av kvicksilverbetat utsäde.

Vetenskapliga bevis

– Jag har haft hundratals patienter, berättade Lita Tibbling, som har varit sjuka av amalgam och kvicksilver. Men det är med dagens kunskaper omöjligt att i förväg säga om det verkligen är kvicksilver som orsakar deras symtom.

Lita Tibbling brukar avråda sina patienter från att ta en massa dyra prover. Dosen kvicksilver betyder inte så mycket. Sannolikt är det genetiskt betingat om man är känslig eller inte.

Hon anser att det för närvarande bara finns två saker som visar att man har eller har haft besvär av kvicksilver från amalgamfyllningar.

Det ena är att patienten blir sämre när han eller hon sanerar tänderna. Det beror på att kvicksilver frigörs och påverkar kroppen negativt.

Det andra är att patienten blir frisk efter saneringen. Några andra bevis går inte att få med nuvarande kunskaper.

Det märkliga är att försäkringskassorna trots detta kräver förhandsprövning för att patienten ska kunna få rabatterad sanering. Bevisning i efterhand är det som borde gälla, enligt Lita Tibbling.

– För mig är det ofattbart att myndigheterna fortfarande påstår att skador av amalgam inte är “vetenskapligt bevisat”, konstaterade Lita Tibbling. Att man blir frisk efter en behandling, i detta fall efter amalgamsanering, brukar normalt vara tillräckligt bevis i läkarkretsar, sa hon.

– Vi håller intensivt på med forskning nu, fortsatte hon. Vi försöker hitta en markör som bevisar att kvicksilver leder till sjukdom. Innan någon sådan markör har hittats får vi leva med att bevisa amalgamskadan i efterhand.

Att kvicksilver är ett farligt gift råder det alltså inget tvivel om. Trots detta är det många läkare som inte vill kännas vid dessa väl dokumenterade sanningar.

Innan amalgamsaneringen bör du skaffa dig kunskaper om hur en sanering går till. All information du behöver får du när du kommer på en konsultation hos tandläkare Karzan Amin eller Anne Trolle. De går igenom behandlingsförloppet och förberedande åtgärder och tar röntgen på dina tänder med amalgamfyllningar, såvida du inte har egna röntgenbilder med dig. Du får med dig papper med instruktion och information om hur du förbereder dig inför saneringen.

SÅ HÄR GÅR EN AMALGAMSANERING TILL

1. Alla patienter som vill ha amalgamsanering måste först komma till kliniken för en konsultation då vi går igenom röntgenbilder, material och dina eventuella frågor. Har du röntgenbilder och daganteckningar från annan tandläkare, ta gärna med dem. Konsultationen tar ca 20 minuter och kostar 1 000kr. 

2. När du kommer för en sanering får du först en bedövning runt tanden som skall amalgamsaneras.

3. Vi sätter en näsmask över din näsa. Luften i denna näsmask tas från en annan lokal i huset. Denna mask är till för att du inte skall få i dig kvicksilverånga och sitter på under hela behandlingen.

4. Vi placerar en plastduk, s k kofferdam, över tanden och tätar den i det fall det behövs med en sorts mjuk kofferdam som vi härdar på plats.

5. Avlägsnandet av amalgam görs enligt IAOMT:s anvisningar. Man borrar minst möjligt i amalgamet och använder även ett ultraljud för att skaka loss stora amalgambitar, allt för att minimera kvicksilverångorna.

6. Efter att amalgamet är borta, låter vi din näsmask sitta kvar så du får minimalt med ånga i dig. 

7. Vi gör en fyllning i plast och använder plastmaterial som är kända för att inte ge allergier. Vid osäkerhet testar vi materialet på dina tänder innan vi gör amalgamsaneringen. Detta pratar vi om under konsultationen.

8. Vi sanerar endast en fyllning första gången för att avvakta eventuella symptom.

9. Det skall gå 3-5 veckor mellan saneringarna eftersom man initialt kan må sämre efter en amalgamsanering.

10. Kostnaden per behandling är från 2 500kr beroende på amalgamfyllningens ursprungliga storlek och eventuella sprickor i tand.

Läs mer om Amalgamsanering, här