Hjärt & lungräddningsutbildning

Nu är hela kliniken utbildade i HLR,
allt för att ni ska känna er ännu tryggare när ni besöker oss!