Vi följer miljöbalken vad gäller frågor kring amalgam, kemikalie- och avfallshantering på kliniken.