Amalgamsanering

Amalgamsanering

Amalgam är enligt  WHO (World Health Organisation) den största källan till exponering av kvicksilver för människan. Fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, migrän, utbrändhet, reumatiska sjukdomar, allergier, depressioner, sköldkörtelstörningar, kroniska tarminflammationer, MS, ALS, Alzheimers demens är några av alla de diagnoser som tandvårdsskadade fått av sina läkare.

Du har stora möjligheter att bli frisk igen genom korrekt behandling. Du kan trots kroniska tillstånd tillfriskna eller bli bättre genom en bra sanering. Läs mer om amalgamsanering här

 

Kontakta oss på 031- 403 600 för mer information.